MATERIAŁY - KLASA 7

Św. Michał Polkowice / Klasa 7 / 2. Droga, którą mam do przebycia, s.11
2. Droga, którą mam do przebycia, s.11

2. Droga, którą mam do przebycia, s.11

– Jak paralityk dotarł do Jezusa?
– Dlaczego przyjaciele przynieśli go do Jezusa?
– Co Jezus dostrzegł w sercu paralityka?
– Co zmieniło się w życiu paralityka po spotkaniu z Jezusem?

Po spotkaniu z Jezusem paralityk udał się w drogę do domu. Paralityk
przebył ją na dwa sposoby. Pierwszy to droga fizyczna – wziął swoje nosze, na
których go przyniesiono, i szedł o własnych siłach, na własnych nogach. Drugi
to droga przemiany, która dokonała się także w jego wnętrzu. Wrócił do domu
inny, czysty, bez grzechu, pełen radości. Spotkanie z Jezusem go przemieniło.
Doświadczył miłości Boga.

1. Spotkania i ich skutki

Drogi, którymi chodzę (dokąd chodzę?)
– Kogo spotykacie w miejscach, które wymieniliście?
– Co te spotkania wam dają?
– Kiedy spotkania są przyczyną cierpienia, smutku?
– Dlaczego nie ze wszystkich spotkań wracamy ubogaceni?

Przemierzamy każdego dnia różne drogi. Te zwykłe do szkoły, kolegów oraz
drogi duchowe, wewnętrzne. Każda z nich zostawia ślad w człowieku. Dzięki
nim możemy stać się dojrzalsi, bogatsi wewnętrznie, ale też zwrócić się w stronę
zła. W życiu człowieka często bierze górę ludzka słabość, która jest skutkiem
grzechu. Grzech ma wpływ na nasze relacje z innymi. Potrzebujemy łaski, żeby
słabość nie zapanowała nad nami

2. Nasz grzech wpływa na relacje z innymi

– Jakie trudności niesie ze sobą grzech?
– Co sprawia w relacjach z innymi osobami?

Grzech czyni nas bezsilnymi. Jesteśmy słabi wobec niego. Zniewala nas
swoim ciężarem, jak kula u nogi. Jest w każdym z nas i zanosimy go do miejsc
i ludzi, do których idziemy. Grzech niszczy dobre relacje, dlatego trudno nam
być z innymi. Wszyscy mamy problem z grzechem.

3. Człowiek istotą grzeszną – analiza tekstów biblijnych

– Co mówi Pismo Święte o grzechach ludzi?
– Co utraciliśmy przez grzech?
– Dlaczego nie możemy powiedzieć, że jesteśmy bez grzechu?

4. Konsekwencje grzechu – obejrzenie teledysku

– Kto pociąga człowieka do grzechu?
– Jakie są konsekwencje grzechu?
– Co może człowieka uratować?
Grzech wpływa na całe nasze życie. Odbiera radość i wewnętrzny pokój.
Tylko Bóg jest naszym ratunkiem.

5. Jezus wyzwala nas od grzechu

6. Oddaję Jezusowi moje grzechy

Wyobraź sobie, że jesteś paralitykiem niesionym do Jezusa przez przyjaciół.
Razem z chorobą niosą ciężar twoich grzechów. Jezus mówi do ciebie „Odpuszczone ci się twoje grzechy”. Przyniesiony do Jezusa, zostaniesz uwolniony
i uzdrowiony. Wracaj do domu.

Jezus ma moc uwolnić nas od każdego grzechu. On chce oczyścić nasze serca, byśmy mogli tak jak paralityk wracać do domu pełni wewnętrznej radości.
Możemy też wracać, wołając „jestem wolny”, „jestem czysty”.

7. Wracam do domu odmieniony